Wil je direct contact?

085-4018270

omdat het werkt.

Kom gerust kennis maken

Psychische klachten

Meer dan 43% van de Nederlandse bevolking heeft eens in zijn of haar leven psychische klachten. Men voelt zich gestrest, gespannen of chagrijnig vanwege een situatie thuis of juist op de werkvloer. Deze psychische klachten hebben vaak een grote invloed op het functioneren van uw werknemer. Indien de klachten te lang bestaan zonder passende hulp, kan het zelfs zo zijn dat uw werknemer vaker ziek is of volledig uitvalt.

Gelukkig hebben steeds meer werkgevers de psychische gezondheid van hun werknemers hoger op de prioriteitenlijst en krijgen werknemers daardoor eerder psychische hulp om weer gezond te worden en aan het werk te kunnen.

Uw medewerker kan meestal al binnen een week terecht bij één van onze psychologen voor een intake en behandeling. Op basis van dit intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt, zodat een inschatting gemaakt kan worden van het aantal benodigde sessies.

Onvergoede zorg

De psychologen van Peppermind worden niet vergoed door de verzekering, omdat zij geen BIG- registratie hebben. Redenen om wel voor Peppermind Psychologen te kiezen:

  1. Binnen een week het intakegesprek
  2. Geen wachttijd tussen intake en behandeling
  3. Behandeling op maat, niet volgens een onpersoonlijk protocol
  4. Gericht op veerkracht, en niet alleen op herstel van klachten

Aangeboden pakketten:

Pakket licht

5 sessies, gericht op verlichting en klachtenreductie

Pakket middel

10 sessies, gericht op verlichting, klachtreductie en terugvalpreventie

Pakket uitgebreid

15 sessies, gericht op verlichting, klachtreductie, terugvalpreventie en veerkracht/persoonlijke ontwikkeling

Kosten

De kosten voor een losse individuele behandeling bij één van onze psychologen bedragen : €95 (incl BTW) voor een consult dat plaatsvindt binnen kantoortijden (08:30-18:00). Consulten buiten  kantoortijden of in het weekend kosten €115 (incl BTW).